Regulamin

 

I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy delikatesy-honorata.pl (zwany dalej Sklepem) umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem internetu.

2. Sklep prowadzony jest przez firmę:

PJN Paweł Szastok

Stawiszyńska 111

62-800 Kalisz
Nip 618 – 20 82 – 678
telefon: +48 506 100 048

3. Adres do korespondencji jak wyżej.

4. Zakup w Sklepie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Procedura składania i realizacji zamówień

5. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk „Realizuj”. By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

6. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.

7. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.  Dostawy realizowane są w godzinach 8:00 – 16:00. Zamówienia złożone po godzinie 16 zostaną dowiezione następnego dnia. 

8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

9. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail lub brak telefonu) nie będą rozpatrywane.

10. Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

11. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie podane są w złotych polskich (PLN).

12. Ceny podane zawierają VAT lecz nie zawierają kosztów przesyłki.

13. Sklep na zakupiony towar wystawia fakturę VAT lub paragon fiskalny. Aby otrzymać fakturę należy poprawnie wypełnić dane firmy lub osoby.

14. Sklep prowadzi sprzedaż z dowozem, możliwe jest też odebranie towaru osobiście.

15. Owoce, warzywa i inne produkty „na wagę” – rzeczywista waga dostarczonych produktów zostanie zaokrąglona w górę.

III. Metody płatności

Sklep udostępnia swoim Klientom następujące metody płatności:

1. Przelew bankowy (przelew z konta na konto).

2. Płatność za pobraniem przy dostawie zamówienia – również za pomocą karty kredytowej.

3. Płatność „szybkim przelewem” za pośrednictwem serwisu PayU.

4. Płatność przy odbiorze w siedzibie Sprzedającego.

IV. Prawo odstąpienia od umowy

Wzór formularza odstąpienia od umowy (wypełnić i odesłać ten formularz tylko jeśli chcesz odstąpić od umowy).

– Do: PJN Paweł Szastok

– Niniejszym informuję, że wycofuję się z umowy sprzedaży następujących towarów,

– Data zamówienia (*) / odbioru (*),

– Nazwa odbiorcy,

– Adres odbiorcy,

– Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w formie papierowej),

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Mają Państwo prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Okres karencji wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w fizyczne posiadanie towarów.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować nas o wycofaniu się z tej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub e-mailem). Można skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia (ale nie jest to obowiązkowe).

Aby dotrzymać terminu odstąpienia, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia. Zwracać można produkty nie noszące żadnych cech użytkowania.

Zwrot artykułów nabiałowych i innych o krótkim terminie przydatności do spożycia oraz wymagających przechowania w warunkach chłodniczych

Zwrot w/w towarów może nastąpić jedynie w momencie odbioru towaru od dostawcy. Zwrot środków odbywa się wyłącznie za pośrednictwem systemu PayU. 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty

dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa rodzaju dostawy innego niż najtańszy rodzaj standardowej dostawy oferowanej przez nas), bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Dokonamy zwrotu przy użyciu tych samych środków płatniczych, jak w początkowej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w każdym razie, nie poniosą Państwo żadnych kosztów w związku z takim zwrotem. Możemy odmówić zwrotu do czasu otrzymania towarów z powrotem lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich wysłania. Towary prosimy odesłać bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni od dnia w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Kupujący jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi, do wysokości pozwalającej przywrócić im pierwotny charakter.

V. Zasady wysyłki zamówionego towaru

KOSZT PRZESYŁKI

Płatność z góry: 9,99 zł – dowóz na terenie Kalisza, w obszarze kodu 62-800 oraz 62-811

Opłaty za opakowanie są wliczone w koszty wysyłki. Zalecamy zakup kilku produktów w jednym koszyku, aby uniknąć powielania kosztów transportu.

Przesyłki zostają dowiezione przez przedstawicieli Delikatesów i dostarczone pod drzwi odbiorcy.

Przesyłki pobraniowe wysłane do Delikatesów nie będą odbierane.

Stan realizacji zamówienia i przesyłki: Jeśli podczas zamówienia założyłeś konto – status sprawdzisz po zalogowaniu się. Jeśli nie zakładałeś konta – sprawdź bez logowania stan realizacji zamówienia (podając numer zamówienia oraz swój e-mail).