Zaznacz stronę

Regulamin

I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy delikatesy-honorata.pl (zwany dalej Sklepem) umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem internetu.

2. Sklep delikatesy-honorata.pl jest własnością firmy PJN Paweł Szastok Stawiszyńska 111 62-800 Kalisz NIP 6182082678 zarejestrowanej w CEiDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej). Magazyn  mieści się w Delikatesach Joanna 62-800 Kalisz ul. Łódzka 196.

3. Adres do korespondencji jak wyżej.

4. Zakup w Sklepie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Procedura składania i realizacji zamówień

5. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie wybranie daty i czasu dostawy oraz wypełnieniu danych teleadresowych.

6. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.

7. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.  Dostawy realizowane są w godzinach 9:00 – 17:00. Data dostawy uzależniona jest od dostępnego terminu w kalendarzu dostaw i może potrwać nawet kilka dni.

8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego i zwrócić pieniądze za zakupy.

9. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail lub brak telefonu) nie będą rozpatrywane.

10. Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

11. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie podane są w złotych polskich (PLN).

12. Ceny podane zawierają VAT lecz nie zawierają kosztów przesyłki.

13. Sklep na zakupiony towar wystawia fakturę VAT lub paragon fiskalny. Aby otrzymać fakturę należy poprawnie wypełnić dane firmy lub osoby.

14. Sklep prowadzi sprzedaż z dowozem, możliwe jest też odebranie towaru osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu.

15. Owoce, warzywa i inne produkty „na wagę” – rzeczywista waga dostarczonych produktów zostanie zaokrąglona.

III. Metody płatności

Sklep udostępnia swoim Klientom następujące metody płatności:

1. Przelew bankowy (przelew z konta na konto).

2. Płatność za pobraniem przy dostawie zamówienia – również za pomocą karty kredytowej.

3. Płatność „szybkim przelewem” za pośrednictwem serwisu PayU.

4. Płatność przy odbiorze w siedzibie Sprzedającego.

IV. Prawo odstąpienia od umowy

Wzór formularza odstąpienia od umowy (wypełnić i odesłać ten formularz tylko jeśli chcesz odstąpić od umowy).

– Do: PJN Paweł Szastok

– Niniejszym informuję, że wycofuję się z umowy sprzedaży następujących towarów,

– Data zamówienia (*) / odbioru (*),

– Nazwa odbiorcy,

– Adres odbiorcy,

– Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w formie papierowej),

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Mają Państwo prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Okres karencji wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w fizyczne posiadanie towarów.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować nas o wycofaniu się z tej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub e-mailem). Można skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia (ale nie jest to obowiązkowe).

Aby dotrzymać terminu odstąpienia, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia. Zwracać można produkty nie noszące żadnych cech użytkowania.

Zwrot artykułów nabiałowych i innych o krótkim terminie przydatności do spożycia oraz wymagających przechowania w warunkach chłodniczych

Zwrot w/w towarów może nastąpić jedynie w momencie odbioru towaru od dostawcy. Zwrot środków odbywa się wyłącznie za pośrednictwem systemu PayU. 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa rodzaju dostawy innego niż najtańszy rodzaj standardowej dostawy oferowanej przez nas), bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Dokonamy zwrotu przy użyciu tych samych środków płatniczych, jak w początkowej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w każdym razie, nie poniosą Państwo żadnych kosztów w związku z takim zwrotem. Możemy odmówić zwrotu do czasu otrzymania towarów z powrotem lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich wysłania. Towary prosimy odesłać bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni od dnia w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Kupujący jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi, do wysokości pozwalającej przywrócić im pierwotny charakter.

V. Reklamacje i zwroty

1. Obowiązkiem sprzedawcy jest dostarczenie Klientowi zamówionego towaru wolnego od wad.

2. W razie niezgodności dostawy ze złożonym zamówieniem, Klient powinien powiadomić o tym dostawcę i odmówić przyjęcia produktów, których nie zamawiał.

3. W przypadku uszkodzenia towaru w czasie transportu lub dostarczenia artykułu z wadą fabryczną, Klient zobowiązany jest skontaktować się z dostawcą, po czym może odesłać otrzymany towar i żądać zwrotu należności za niego.

4. W razie niezgodności towaru z umową, kupujący ma prawo żądać wymiany towaru bądź obniżenia jego ceny albo odstąpienia od umowy. W celu dokonania reklamacji należy skontaktować się ze sprzedawcą.

5. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej przekazania do sklepu drogą mailową na adres delikatesyhonorata@gmail.com. Pisemna informacja o wyniku zostanie wysłana na adres email bądź adres zamieszkania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

6. Sklep zwraca Klientowi należność za odesłany lub reklamowany towar w ciągu 7 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu.

7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów, jeżeli jakość ta uległa pogorszeniu już po dostarczeniu produktów klientowi i z przyczyn leżących po stronie Klienta (produkty łatwo psujące się, produkty świeże, o krótkich terminach ważności itp. – np. w sytuacji kiedy Klient nie przechowywał produktów mrożonych w zamrażalniku).

8. Firma PJN jako sprzedawca informuje klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Klienta będącego konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR.

VI. Zasady wysyłki zamówionego towaru

KOSZT PRZESYŁKI

Płatność z góry: 9,99 zł – dowóz na terenie Kalisza, w obszarze kodu 62-800 oraz 62-811

Opłaty za opakowanie są wliczone w koszty wysyłki. Zalecamy zakup kilku produktów w jednym koszyku, aby uniknąć powielania kosztów transportu.

Przesyłki zostają dowiezione przez przedstawicieli Delikatesów i dostarczone pod drzwi odbiorcy.

Przesyłki pobraniowe wysłane do Delikatesów nie będą odbierane.

Stan realizacji zamówienia i przesyłki: Jeśli podczas zamówienia założyłeś konto – status sprawdzisz po zalogowaniu się. Jeśli nie zakładałeś konta – sprawdź bez logowania stan realizacji zamówienia (podając numer zamówienia oraz swój e-mail).